Gör en gratis energianalys!


Din bostad
Uppvärmningsyta*
m2  
Nybyggnadsår*
åååå
Välj hustyp*
 


Ditt hushåll
Antal hushållsmedlemmar*
 
Gatuadress*
 
Postnummer*
 
Ort*
 


Din förbrukning

Total årlig elförbrukning*
kWh/år
Vattenförbrukning
Din årliga förbrukning av vatten. Osäker? Lämna fältet tomt så uppskattar vi den åt dig.
m3/år


Uppvärmning - El*  
Din elproduktion

Solceller kWh / år
 

E-postadress*  

Nytt lösenord*

Upprepa lösenord*

 
Om du inte vet hur mycket hushållsel du förbrukar per år, lämna rutan tom så gör vi en uppskattning åt dig. Varav hushållsel kWh/år:  

Energiprestanda
Om du har en Energideklaration där energiprestandan står utskriven fyll i den, annars lämna rutorna tomma så gör vi en uppskattning åt dig enligt gängse schablon.


Energiprestanda kWh/m2/år  

Varav el kWh/m2/år  

Jämför med andra i Sverige, sammaklimatzon, kommun och liknande hus.

Vet du hur din vattenförbrukning fördelas? Vi gör en uppskattning åt dig!